O Firmie

Firma powstała w 1991r w Kielcach jako firma transportowa.

Do 2000r świadczyliśmy usługi transportowe samochodami samowyładowczymi i plandekami.

W 1999 r. zmieniliśmy siedzibę firmy, inwestując w obiekt położony 20km od Kielc, w Rudzie Strawczyńskiej, oraz zakres naszych usług nadal pozostając w branży motoryzacyjnej, zajmując się sprzedażą resorów, części zamiennych nowych i używanych do samochodów ciężarowych oraz naczep producji zachodniej. W 2000 r. poszerzyliśmy naszą działalność o sprzedaż materiałów budowlanych i wykończeniowych.

W 2010 r. rodzieliliśmy działania między dwie firmy: BUDOTRANS, oraz BUDOTRANS BIS – która działa po dziś dzień i prężnie się rozwija w segmencie budowlanym prowadząc nowoczesny samoobsługowy Market Budowlany.

Jesteśmy objęci programem Rzetelna Firma.

Nasza firma została wyróżniona prestiżowym certyfikatem CIRF Innowacyjna i Rzetelna Firma oraz CIRF Euro Firma Fair Play.

Oferta

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art.13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOTRANS Jan Łakomiec 26-067 Strawczyn Ruda Strawczyńska 4a tel. 41 303 88 06 REGON 290525605 NIP 657 101 14 77 biuro@budotrans.com.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOTRANS Wojciech Łakomiec 26-067 Strawczyn Ruda Strawczyńska 4a tel. 605 312 313 REGON 260720218 NIP 9591857925 biuro@budotrans.com.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOTRANS BIS Marta Łakomiec 26-067 Strawczyn Ruda Strawczyńska 4a tel. 41 303 80 24 REGON 290936113 NIP 959 099 19 52 biuro@budotrans.com.pl

RED TRUCK Karol Łakomiec 26-067 Strawczyn Ruda Strawczyńska 4a REGON 260525824 NIP 959 192 13 62 biuro@budotrans.com.pl Oddział: 25-561 Kielce Sieje 44